Program i plan studiów

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 
w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.

Plan studiów – rodzaje zajęć, forma zaliczenia …

Opis modułów kształcenia

Program międzywydziałowych studiów podyplomowych adresowany jest do projektantów oraz osób pracujących w nadzorze – inżynierów (konstruktorów, instalatorów) oraz architektów. Celem zasadniczym będzie uzyskanie kompetencji na poziomie specjalisty „Inżynier BIM” bądź „Koordynator BIM” (w zależności od początkowych kompetencji słuchacza). W trakcie studiów podyplomowych iBIM, zarówno doświadczeni projektanci jak i osoby pracujące w wykonawstwie robót mogli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie obsługi kilku programów, zapoznać się z procesami BIM, uzyskać wiedzę w zakresie obsługi narzędzi koordynacji międzybranżowej i współpracy w systemie BIM w zespole projektowym. więcej …

 

SP-IBIM_1 – BIM w teorii i w praktyce

Celem modułu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat technologii BIM, teorii, narzędzi, procesów oraz praktycznych zastosowań.

 • Wykłady: 8 x 2 godz.
 • Koordynator modułu: dr inż. Ireneusz Czmoch

Treści merytoryczne

 • Wstęp do BIM. Przykład współpracy architekt-konstruktor-instalator.
 • Wirtualny model BIM jako informacyjna baza danych.
 • Zasady poprawnej budowy i edycji modeli BIM.
 • BIM w projektowaniu i na budowie.
 • BIM w instalacjach sanitarnych i wentylacyjnych.
 • BIM w infrastrukturze, na poziomach mikro i makro.
 • Zagadnienia formalno-prawne wykorzystania BIM.

 

SP_IBIM_2 – Koordynacja międzybranżowa – OPEN BIM, IFC, standardy BIM

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z koordynacją międzybranżową z pomocą modeli 3D+ przygotowanych w różnych programach. Podstawą współpracy jest działanie zgodne ze standardami umożliwiającymi poprawny merytorycznie i szybki przepływ informacji.

 • Zajęcia komputerowe: 8 x 2 godz.
 • Koordynator modułu: mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Treści merytoryczne

 • Cele i uwarunkowania koordynacji międzybranżowej.
 • OPEN BIM – standardy i specyfika wykorzystania.
 • Otwarte standardy: IFC, IDF, BCF, CDE, COBie
 • Przykład współpracy i koordynacji przy wykorzystaniu OPEN BIM.
 • Narzędzia i metody koordynacji międzybranżowej.
 • Możliwe scenariusze koordynacji międzybranżowej.
 • Współdzielenie modeli BIM.
 • Analiza kolizji – ćwiczenia z pomocą różnych narzędzi.
 • Jakość w projektowaniu BIM – automatyczna analiza modeli.

 

SP_IBIM_3 – Modelowanie BIM 3D+       Revit

Celem modułu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie parametrycznego modelowania 3D+ w programie Autodesk Revit.

W zależności od poziomu znajomości oprogramowania Autodesk Revit słuchacze zostaną podzielni na grupy: poczatkującą i średniozaawansowaną.

Osoba pracująca w ramach technologii BIM powinna znać więcej niż jeden program do modelowania. Z jednej strony poprawia to jej zdolność komunikacji z partnerami korzystającymi z różnego oprogramowania. Z drugiej, proces poznawania innego programu niż podstawowy, ma umożliwić każdemu ze słuchaczy zdobycie doświadczenia, na bazie dotychczasowych umiejętności, ponadto poszerza wiedzę na temat dostępnych rozwiązań, pozwala je porównać i obrać optymalną ścieżkę projektowania. Poprawia również zdolność uczenia się nowych programów, co jest bardzo ważną umiejętnością w przypadki dynamicznie rozwijanych narzędzi i technik BIM.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynator modułu: dr inż. Ireneusz Czmoch

Treści merytoryczne

Grupa początkująca
 • Interface użytkownika.
 • Podstawy pracy z modelami 3D+.
 • Podstawowe polecenia edycyjne.
 • Podstawy zarządzania widokami, widocznością, modyfikacje różnych rodzajów widoków.
 • Rozpoczęcie pracy z projektem: rzuty, osie, poziomy.
 • Budowa modelu 3D+ od fundamentów do dachu.
 • Edycji rodzin i komponentów.
 • Generacja dokumentacji 2D.
 • Zestawienia: materiałów, powierzchni, pomieszczeń
Grupa zaawansowana
 • Rozszerzone zarządzanie widocznością: widoków, elementów, linii, itp.
 • Narzędzia prezentacji projektu, widoków 2D i widoków 3D.
 • Praca z detalami i komponentami szczegółów.
 • Modelowanie koncepcyjne 3D. Modelowanie terenu.
 • Rodzina na podstawie szablonu.
 • Etapy projektowe. Warianty projektowe.
 • Współdzielenie pracy w zespole.

 

SP_IBIM_4 – Modelowanie BIM 3D+       ARCHICAD

Celem modułu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat modelowania architektonicznego oraz koncepcyjnego z pomocą oprogramowania ARCHICAD firmy GRAPHISOFT.

W zależności od poziomu znajomości oprogramowania ARCHICAD słuchacze zostaną podzielni na grupy: początkującą i zaawansowaną.

Znajomość różnych programów do modelowania poprawia zdolność komunikacji pomiędzy branżami. Proces poznawania innego programu niż podstawowy, ma umożliwić każdemu ze słuchaczy poszerzyć wiedzę na temat dostępnych rozwiązań, porównać je i obrać optymalną ścieżkę projektowania. Poprawia również zdolność uczenia się nowych programów.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynator modułu: mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Treści merytoryczne

Grupa początkująca
 • Wirtualny budynek w środowisku 3D.
 • Interakcja z programem na przykładzie gotowego projektu.
 • Struktura budynku projektu i zasady modelowania
 • Podstawowe obiekty architektoniczne i ich atrybuty.
 • Parametryczne komponenty BIM.
 • Tworzenie przykładowego modelu.
 • Automatyczna dokumentacja i prezentacja projektu
 • Narzędzia dokumentacji i tworzenie widoków modelu.
 • Arkusze i publikacja.
 • Podstawy zarządzania informacją i zestawienia.
Grupa zaawansowana
 • Wirtualny budynek w środowisku 3D.
 • Zaawansowane metody i narzędzia modelowania.
 • Wykorzystanie modeli z programów zewnętrznych.
 • Tworzenie własnych komponentów BIM.
 • Klasyfikacja i zarządzanie informacją w modelu.
 • Zaawansowane zestawienia i przedmiary.
 • Zarządzanie zmianami i rewizjami w projekcie.
 • Inwentaryzacja i przebudowa.
 • Współdzielenie modelu – moduły Hotlink i Serwer BIM
 • Podstawy wizualizacji i prezentacja 3D.

 

SP_IBIM_5 – Programowanie wizualne – Dynamo

Celem modułu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania wizualnego w środowisku Dynamo i wykorzystania jego do tworzenia i modyfikacji modeli Autodesk Revit – oraz Robot Structural Analysis, dla zainteresowanych. Graficzne interfejsy programowania pozwalają na tworzenie skryptów wizualnych i automatyzację wielu procesów modelowania i analizy modeli BIM.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynator modułu: dr inż. Ireneusz Czmoch

Treści merytoryczne

 • Wstęp do programowania wizualnego.
 • Typy danych, podstawowe polecenia, zasady pracy w systemie Dynamo. Pierwsze skrypty.
 • Podstawowe informacje o listach i programowaniu obiektowym.
 • Przykładowe algorytmy jako baza do budowy poprawnych skryptów.
 • Modelowanie 3D skomplikowanych brył, konstrukcji prętowych, płytowo-ściennych.
 • Automatyczne kopiowanie i łączenie geometrii obiektów.
 • Opisywanie rysunków, generowanie zestawień materiałowych.
 • Automatyzacja projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego.
 • Integracja wielu narzędzi informatycznych z pomocą procedur Dynamo.

 

SP_IBIM_6 – Programowanie wizualne – Grasshopper

Celem modułu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania wizualnego w ramach oprogramowania Grasshopper 3D, Rhino 3D w celu tworzenia i modyfikacji modeli w programie ARCHICAD.

Grasshopper 3D to bezpłatny dodatek do Rhino 3D, który umożliwia programowanie wizualne i tworzenie parametrycznych obiektów geometrycznych z pomocą bibliotek Rhino. Opracowanie skomplikowanych układów funkcjonalnych nie wymaga od użytkownika znajomości żadnego języka programowania.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynator modułu: mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Treści merytoryczne

 • Wstęp do programowania wizualnego.
 • Typy danych, podstawowe polecenia, zasady pracy w systemie Grasshopper 3D.
 • Proste algorytmy i modelowanie geometryczne.
 • Połączenie z programem ARCHICAD.
 • Komponenty BIM.
 • Automatyzacja modelowania BIM.
 • Wykorzystanie i modyfikacja modeli ARCHICAD w programie Grasshopper 3D.

 

SP_IBIM_7 – Przepływ informacji między uczestnikami proces BIM

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z technikami i narzędziami BIM umożliwiającymi efektywny przepływ informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynatorzy: dr inż. Ireneusz Czmoch, mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Treści merytoryczne

 • Otwarte standardy BIM, buildingSMART, ISO.
 • Interoperacyjność w BIM i CAD.
 • Optymalne zasady przepływu informacji.
 • Współpraca grupowa.
 • Środowisko współdzielenia danych CDE.
 • Role i obowiązki w procesach BIM

 

SP_IBIM_8 – Narzędzia analiz branżowych

Celem modułu jest nabycie przez słuchaczy praktycznej umiejętności korzystania z narzędzi analiz branżowych.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynator modułu: dr inż. Ireneusz Czmoch

Treści merytoryczne

 • Współpraca Revit-Robot i ARCHICAD-Revit-Robot.
 • Konstrukcyjny model analityczny versus model arch.-bud.
 • Instalacyjny model analityczny versus model arch.-bud.
 • Wstęp do narzędzi analiz instalacyjnych (Revit MEP).
 • Ocena energetyczna budynku.
 • Analiza nasłonecznienia.
 • Wykorzystanie programowania wizualnego w analizach branżowych.

 

SP_IBIM_9 – Praktyczna realizacja inwestycji w technologii BIM

Celem modułu jest zaznajomienie słuchaczy SP z zasadami praktycznej realizacji inwestycji w technologii BIM.

 • Wykłady: 4 x 2 godz.
 • Ćwiczenia: 4 x 2 godz.
 • Koordynator modułu: dr inż. Ireneusz Czmoch

Treści merytoryczne

 • Uwarunkowania formalno-prawne.
 • Role i odpowiedzialność.
 • Realizacja inwestycji w technologii BIM – standardy i procesy.
 • Dokumentacja procesu BIM od koncepcji do realizacji inwestycji.
 • Cyfrowy plac budowy.
 • Praktyczna realizacja inwestycji – doświadczenia z innych krajów.

 

SP_IBIM_10 – Zarządzanie projektami i procesami BIM

Celem modułu jest zaznajomienie uczestników SP iBIM z różnymi narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz zagadnieniami wspierającymi realizację procesów BIM.

 • Wykłady: 4 x 2 godz.
 • Ćwiczenia: 4 x 2 godz.
 • Koordynator modułu: mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Treści merytoryczne

 • Podstawy zarządzania projektami.
 • Harmonogramy i wizualizacja procesu realizacji.
 • Zestawienia, przedmiary i kosztorysowanie w BIM.
 • Analizy kosztowe z wykorzystaniem BIM.

 

SP_IBIM_11 – Międzybranżowy projekt BIM

Celem modułu jest praktyczna nauka narzędzi, techniki i procesów BIM poprzez symulację pracy zespołu wielobranżowego.

Każdy zespół przygotuje jeden projekt arch. – konstr. – inst. Stopień uszczegółowienia zadań zostanie dostosowany do poziomu zaawansowania członków zespołu.

 • Zajęcia komputerowe: 4 x 6 godz.
 • Ćwiczenia projektowe: 4 x 6 godz.
 • Koordynatorzy: dr inż. Ireneusz Czmoch, mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Plan pracy

 • Uzgodnienie zasad współpracy i planu realizacji BIM.
 • Analiza dostępnych rozwiązań projektowych.
 • Opracowanie koncepcji wielobranżowej.
 • Koordynacja międzybranżowa i kontrola procesu projektowania.
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.
 • Kontrola jakości projektu.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 • Podsumowanie, wnioski i końcowa ocena rozwiązań projektowych.