Koordynator i menadżer BIM!

Ostatnie wolne miejsca na edycję 4 !!!

msp interdyscyplinarny BIM

rozpoczynającą się 2 października   2021 r.

Zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Informacje i kontakt: sp.ibim@pw.edu.pl

WAŻNA informacja dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, np. z lokalnego Urzędu Pracy.  Edycja 4 msp iBIM wpisana jest w Bazie Usług Rozwojowych, pod nr 2021/06/28/39629/1095456

Korzyści dla uczestników międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM >>

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, przez dwa semestry, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.