Koordynator i menadżer BIM!

Trwa rekrutacja na

edycję 7  msp interdyscyplinarny BIM

rozpoczynającą się w październiku 2024 r.

Rekrutacja poprzez stronę: https://irk.pw.edu.pl/

Informacje i kontakt: sp.ibim@pw.edu.pl

Korzyści dla uczestników międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM >>

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, przez dwa semestry, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.