Koordynator i menadżer BIM!

Trwa rekrutacja na  msp iBIM edycja 4

Zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Planowany start zajęć – 2 października 2021 r.

Informacje i kontakt: sp.ibim@pw.edu.pl

 

BIM jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich lat w branży budowlanej. Wykorzystanie cyfrowego modelu 3D budynku w projektowaniu i realizacji inwestycji spowodowało istotne zwiększenie efektywności tych procesów.

BIM jako technologia, metodyka, zbiór procedur i narzędzi jest wielobranżowy. Tytuł „interdyscyplinarny BIM” to świadomy wybór, aby podkreślić interdyscyplinarny charakter studiów, które powstały na bazie doświadczeń dydaktycznych dwóch wiodących wydziałów branży budowlanej na Politechnice Warszawskiej.

Korzyści dla uczestników międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM >>

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 
w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.