interdyscyplinarny BIM

Korzyści dla uczestników
międzywydziałowych studiów podyplomowych
interdyscyplinarny BIM

  1. Szeroki zakres tematów od teorii do praktyki umożliwia udział zarówno osób chcących dopiero poznać narzędzia BIM np. pracujących dotychczas w technice 2D, jak i osób, które mają pewne doświadczenie pracy w środowisku BIMowym.
  2. Pełny kurs dwóch programów do modelowania; poziom podstawowy (24 godz.) – wiedza niezbędna do skutecznej pracy przy sporządzaniu dokumentacji arch.-bud.; poziom ponadpodstawowy (24 godz.) – wiedza umożliwiająca kontrolę i konfigurowania środowiska pracy.
  3. Nauka praktycznego wykorzystania wielu narzędzi (programów, dokumentów formalnych, procesów) znajdujących zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji w BIM, od koncepcji do oddania obiektu do użytkowania.
  4. Nauka dwóch programów do programowania wizualnego (projektowania i analiz geometryczno-parametrycznych).
  5. Dostosowanie poziomu zajęć komputerowych do początkowego stanu wiedzy słuchaczy; słuchacz na początku modułu ma możliwość wyboru zajęć komputerowych na poziomie podstawowym albo na poziomie średniozaawansowanym w zależności od przedmiotu.
  6. Możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych na pierwszych zjazdach w trakcie drugiego semestru.
  7. Studia skierowane do wielu różnych środowisk branżowych oraz osób pełniących różne role w procesie budowlanym: projektantów branżowych, wykonawców robót, nadzoru branżowego oraz inwestorskiego.
  8. Możliwość przećwiczenia różnych ról, poznania pracy innych branż w ramach działań zespołu międzybranżowego.
  9. Dobre połączenie praktyki i teorii, tak aby słuchacz nie tylko poznał teorie, ale i zasmakował / pobawił się narzędziami w ramach praktycznych zajęć.