Cele i korzyści

Specyfiką BIM jest możliwość indywidualnego określania celów w zależności od branży i oczekiwanych korzyści. Zagadnienia ujęte w programie studiów umożliwiają szerokie i przekrojowe zapoznanie się z tematyką BIM i wykorzystanie uzyskanej wiedzy w kształtowaniu i modernizacji własnego warsztatu pracy.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do:

  • Systematycznego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie stosowania technologii BIM oraz stworzenia warunków dobrej i efektywnej współpracy z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
  • Dbania o jakość pracy, planowanego i starannego koordynowania prac na modelem BIM ze stronami zewnętrznymi, takimi jak inwestor, projektanci, wykonawcy i dostawcy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Efektywnej współpracy w wielobranżowych zespołach i sprawnego stosowania narzędzi i technik BIM wspomagających projektowanie, koordynację i realizację budowy.
  • Wykorzystania popularnych systemów do modelowania architektury, konstrukcji i instalacji – także przy pomocy programowania wizualnego.
  • Poprawnego tworzenia modeli BIM, które pozytywnie przeszły test kolizji i zostały prawidłowo skoordynowane ze wszystkimi stronami procesu projektowo-wykonawczego.
  • Definiowania, planowania i organizacji procesu inwestycyjnego przy wykorzystaniu technologii BIM z zastosowaniem wymaganej dokumentacji i procesów wzorcowych dla BIM.