Prowadzący zajęcia na międzywydziałowych studiach podyplomowych iBIM

mgr inż. arch. Edyta Andrejczyk

Architekt z 19 letnim doświadczeniem zawodowym m.in. jako projektant i kierownik zespołu projektowego w wielobranżowym biurze projektowym realizującym projekty obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych, sportowych, służby zdrowia, wojskowych, szkolnych, badawczych i laboratoryjnych oraz mieszkalnych.

Od 2015 r. przygotowuje i nadzoruje inwestycje z ramienia inwestora. Odpowiedzialna (w latach 2016-2019) za przygotowanie nowej inwestycji Centrum Nauki Kopernik – Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Przygotowała wytyczne do konfiguracji i wdrożenia platformy chmurowej do zarządzania projektem (Common Data Environment). Była autorem zapisów merytorycznych dot. m.in. technologii BIM w dokumentach konkursowych, umowach, przedmiotach zamówienia. Opracowała i wdrożyła standardy współpracy między projektantem, a inwestorem oparte na modelu BIM (z doborem oprogramowania po stronie inwestora). Absolwentka studiów podyplomowych na AGH „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych”. Teoretyczne wiadomości zdobyła na studiach i certyfikowanych szkoleniach takich jak: BIM – Building Information Modeling/Autodesk REVIT, Navisworks, MS Project, Bimestimate, Archicad, Solibri. W czasie wolnym wykorzystuje oprogramowanie Rhino i eksploruje możliwości druku 3D przy realizacji małych form biżuteryjnych, czyli projektów o mniejszej skali, ale równie wymagających i fascynujących jak architektura.

inż. Daniel Bałabaniak

Associate Technician, Office BIM Leader w Buro Happold Warszawa. 13 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji, w tym blisko 10 w technologii BIM: od koordynacji po funkcję BIM Managera. Praktyk w zakresie tworzenia standardów, implementacji oraz zarządzania modelami i procesami.

mgr inż. Paweł Baran

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz TU Delft, inżynier z wykształcenia i programista z pasji. Główny specjalista w zakresie automatyzacji projektowania inżynierskiego w warszawskim oddziale Buro Happold Engineering. Ekspert i trener w zakresie
programowania wizualnego i parametrycznego, aktywny twórca procesów i narzędzi wspomagających projektowanie. Rozległe doświadczenie praktyczne, od R&D po wielkoskalowe obiekty kubaturowe.

dr inż. Piotr Bartkiewicz

Wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Partner w firmie Go4Energy. Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami praktycznego wykorzystania informacji o systemach budynkowych, w tym implementacji BIM na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa). Autor rozwiązań Big Data i GreenFM w systemach zarządzania budynkami na etapie odbiorów i eksploatacji. W pracach podejmuje zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania, systemów BIM, symulacji CFD, zużycia energii, modelowania budynków i systemów HVAC, procesów daylighting’u, komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, zarządzania projektami, certyfikacji budynków oraz analizami LCA i LCC. Koordynator ze strony WIBHiIS prac studentów z pięciu wydziałów PW w ramach międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM (edycje mpiBIM w latach 2017-2023.

dr hab. inż. Sławomir Czarnecki

Adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Koordynator i nauczyciel akademicki takich przedmiotów jak: Informatyka 1 (wstęp do programowania proceduralnego w Visual Basic, C++), Programowanie obiektowe (C++, Python), Programowanie wizualne (Dynamo), Metoda Elementów Skończonych.

dr inż. Ireneusz Czmoch

Adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pełnomocnik Dziekana WIL ds. BIM. Koordynator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicznego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowanie programowania wizualnego w projektowaniu. Promotor kilkunastu prac dyplomowych o tematyce BIM. Koordynator ze strony WIL prac studentów z pięciu wydziałów PW w ramach międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM (edycje mpiBIM w latach 2017-2023).

mgr inż. arch. Emilia Dudzińska

BIM Managerem, specjalizujący się w projektowaniu przestrzeni biurowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze programu Revit. Członek stowarzyszenia buildingSMART Polska, gdzie angażuje się w rozwój i promocję otwartych standardów BIM. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: Tetris (architekt prowadzący), TRZOP Architekci (BIM Manager). Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Programy i aplikacje: Revit, Dynamo, BIMcollab Zoom i Cloud, Twinmotion, 3ds Max (V-Ray, Corona), BIM Glue, platformy CDE, Notion (wiki, zarządzanie projektami, wykresy Gantta), Power BI, Microsoft Office.

mgr inż. arch. Zofia Feliksińska-Świerz

Group BIM Director w HB Reavis, Bratysława, Słowacja.   Architekt i certyfikowany Project Manger (PMP)® z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej karierze z sukcesem zrealizowała szereg projektów BIM; od etapu projektowego w ARCHICAD (2003-2008), przez definiowanie standardów, po dostarczanie BIM na etapie wykonawczym projektów budowlanych z pomocą Revit (2009-2017). Prowadząc wielobranżowe zespoły projektowe na Filipinach i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, była zaangażowana w realizację wymagających projektów z wykorzystaniem BIM, zarówno ze strony głównego wykonawcy, projektanta i inwestora, w tym: szpitali, obiektów wystawienniczo edukacyjnych, budynków mieszkalnych jak również budynków biurowych. Obecnie odpowiedzialna za rozwój standardów i wdrażaniem strategii BIM w firmie developerskiej.

mgr inż. arch. Jakub Franczuk

Architekt i nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wykorzystuje zagadnienia programowania wizualnego do wspomagania procesu analizy, modelowania, optymalizacji i dokumentacji BIM. Zajmuje się praktycznym wykorzystaniem i tworzeniem narzędzi do automatyzacji procesu projektowego. Aplikuje je w projektach o różnej skali, od obiektów wystawienniczych, przez projekty wielomieszkaniowe, po inwentaryzację i adaptację zabytków. W swojej pracy naukowej zajmuje się zarządzaniem informacją w cyfrowych modelach obiektów historycznych – HBIM.

mgr inż. Łukasz Grobelny

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (specjalizacje: Budynki i budowle oraz Mosty i konstrukcje podziemne). Student studiów doktoranckich na PW. 8-letnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych kubaturowych/mostów, w tym tworzenie dokumentacji technicznej oraz analizy wytrzymałości elementów konstrukcji z zastosowaniem systemów BIM, modelowania 3D. Od trzech lat pracuje jako Asystent projektanta Mostowego/ Koordynator BIM przy międzynarodowych projektach, odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji technicznej (rysunki, obliczenia) i modelowanie konstrukcji 3D (REVIT, Tekla oraz programowanie wizualne Dynamo, Grasshopper itp.).

mgr inż. Paweł Hawryluk

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na specjalności Budownictwo Zrównoważone. BIM Manager z duży doświadczeniem modelowo-projektowym, które nabył pracując w biurze projektowym Rewitech Sp. z o.o. Odpowiedzialny za wdrażanie standardów BIM w codziennej pracy projektowej biura oraz za szkolenia pracowników z zakresu BIM. W codziennej pracy, jako entuzjasta nowych technologii, stara się budować przepływ informacji w oparciu o automatyzację i optymalizację procesów z pomocą m.in. projektowania obliczeniowego (computational design). Ponadto odpowiedzialny za koordynację międzybranżowe i tworzenie modeli „as build” (w technologii – scan 2 BIM).

mgr inż. Bartosz Jankowski

Ukończył: Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska), Finanse i Rachunkowość (SGH) oraz Construction Surveying (University College of Estate Management). Podczas pobytu w Anglii zdobył wiedzę w praktyce na temat procesu oraz składowych metodologii BIM. Członek RICS i aktywny działacz w promowaniu wiedzy na temat BIM w sektorze komercyjnym. Od 7 lat zajmuje się aktywnie parametrycznym modelowaniem wraz z wprowadzaniem BIM do procesu budowlanego. W tym momencie zarządzą firmą inżynierską zajmującą się wielobranżowym projektowaniem przy użyciu nowych technologii.

mgr inż. arch. Jacek Kopczewski

Starszy wykładowca w Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Ważniejsze realizacje projektowe: Klasztor OO Kamilianów w Burakowie k. Warszawy, 1989; rezydencja Canaletto, ul. Panieńska 7/9, Warszawa, 1994-96; kompleks mieszkaniowo – biurowy, al. Jerozolimskie 133, Warszawa, 1997-99; kompleks mieszkaniowo – biurowy Natolin 2000; rezydencja Symfonia, ul. Kłopotowskiego r. Okrzei w Warszawie.

mgr inż. arch. Krzysztof Nazar

Architekt i nauczyciel akademicki. Od kilku lat pracuje jako projektant i twórca narzędzi software’owych. W ramach współpracy wspierał m.in. Joris Laarman Lab i Thorsten Franck Studio. Prowadził szkolenia z obsługi Rhinoceros, Grasshoppera i programowania w C# dla Architektury Parametrycznej i Parametric Support. Poza regularnymi obowiązkami akademickimi opiekuje się grupą ASK.code, której polem zainteresowań jest programistyczne wsparcie procesu projektowania. Obecnie pracuje dla Object, gdzie wykorzystuje nowe technologie na różnych polach: od rozwiązań dla startupów zajmujących się nowatorskim drukiem 3D po algorytmy usprawniające projektowanie urbanistyczne.

mgr inż. arch. Karolina Ostrowska-Wawryniuk

Architekt i nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Architecture Coach w międzynarodowym programie AEC Global Teamwork na Stanford University. Posiada certyfikat Autodesk Revit Architecture Certified Professional. Współpracuje z pracowniami architektonicznymi w Polsce i za granicą. W pracy podejmuje zagadnienia komputerowego wspomagania procesu modelowania, analizy i dokumentacji BIM z wykorzystaniem programowania wizualnego. Autorka publikacji o tematyce BIM i algorytmicznego wsparcia projektowania architektury mieszkaniowej z użyciem prefabrykacji oraz zastosowania BIM w projektach nietypowych.

dr inż. arch. Michał Pierzchalski

Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej (Pracownia Planowania i Projektowania Wielokryterialnego), Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów „Podyplomowe studium zarządzania projektami“ w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikowany manager BIM i trener GRAPHISOFT. Ekspert w zakresie wdrożeń i szkoleń technologii BIM. Autor wielu publikacji i wystąpień na temat BIM. W firmie WSC zajmuje się rozwiązaniami z zakresu analizy modeli BIM i współpracy miedzybranżowej OPEN BIM. Koordynator ze strony WA prac studentów z pięciu wydziałów PW w ramach międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM (edycje mpiBIM w latach 2017-2023).

mgr inż. arch. Jan Rubel

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2012). Od roku 2013 związany z pracownią Kuryłowicz & Associates Sp.z.o.o, gdzie poza pracą nad licznymi projektami jako architekt, koordynował wdrożenie technologii BIM. Obecnie BIM manager i kierownik zespołu BIM odpowiedzialny za techniczne aspekty procesu projektowego – opracowywanie standardów, procedur oraz metod pracy. Specjalizacja w obszarach: Revit-Dynamo-Python; Rhinoceros-Grasshopper. Od 2019 współpracuje z Wydziałem Architektury PW prowadząc zajęcia dydaktyczne.

mgr inż. Aleksander Szerner

Menadżer ds. Digitalizacji, Inteligentnych Narzędzi Pracy oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych związany z branżą drogowo-inżynieryjną od 20 lat. Uczestniczył w realizacji największych projektów autostradowych w Polsce A4, A2 i A1 w firmach Atkins, NCC, Skanska, wdrażając wykorzystanie cyfrowych rozwiązań technologicznych, prace z wykorzystaniem modeli przestrzennych BIM oraz parku maszynowego sterowanego technologią satelitarną. W 2016 roku prowadzony przez niego zespół w Skanska zrealizował kilkadziesiąt projektów z wykorzystaniem metodyki BIM i cyfrowych rozwiązań biznesowych (współtwórca strategii Digitalizacji 2025) oraz pierwszego pilotażowego projektu z obszaru IoT – Internet Rzeczy (Connected Helmet – projekt zrealizowany przy współpracy z firmami Intel i Cybercom). Od 2018 prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa.

arch. Maciej Szymanik

Architekt i specjalista ds. wdrożeń i szkoleń BIM. Doświadczenie zawodowe zdobywał w znanych warszawskich biurach architektonicznych, gdzie pracował nad różnymi projektami wielobranżowymi, począwszy od modułowej zabudowy szeregowej, przez projekty urbanistyczne i wielomieszkaniowe, po obiekty służby zdrowia. Certyfikowany trener GRAPHISOFT i menedżer BIM – w tej roli odpowiedzialny za dostosowywanie, opracowywanie i implementowanie standardów pracy BIM w pracowniach projektowych. Dużą uwagę poświęca zagadnieniom projektowania algorytmicznego i zarządzania informacją. Zwolennik podejścia OPEN BIM oraz daleko idącej cyfryzacji.

mgr inż. arch. Jan Szymuś

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury na kierunku Architektura Politechniki Lubelskiej. BIM Manager i koordynator działu BIM w biurze projektowym Rewitech Sp. z o.o.. Związany z technologią BIM od 2016 roku. Z sukcesami wdraża BIM będąc odpowiedzialnym między innymi za automatyzację procesów projektowych i rozwój standardów. Jako Project Information Manager prowadzi projekty dla najbardziej wymagających klientów polskich i zagranicznych koordynując proces wymiany informacji.

mgr inż. arch. Marcin Świerz

W ciągu 19 lat pracy w budownictwie ewaluował od roli projektanta do Project Manager’a zarządzającego projektami podniesienia wydajności w budownictwie, a w szczególności implementacją procesów BIM. Swoje metody pracy rozwijał w czasie koordynacji technicznej projektów i implementacji BIM w Irlandii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (np. mega projekty lotnisk w ZEA) i na Filipinach. Prowadził projekty implementacji BIM w biurach projektowych, firmach wykonawczych i organizacjach rządowych będących inwestorem w budownictwie. Obecnie współpracuje jako konsultant z biurami projektowymi i firmami budowlanymi nastawionymi na podniesienie swojej wydajności.

mgr inż. Artur Tomczak

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Starszy Technik BIM w firmie Buro Happold, gdzie zajmuje się zarządzaniem modelami BIM. W swojej pracy zawodowej korzysta z programowania wizualnego przy użyciu narzędzi Dynamo oraz Grasshopper, w celu projektowania parametrycznego oraz automatyzacji pracy. Pracował przy projektach takich jak Sinfonia Varsovia, Muzeum Przyszłości w Dubaju, czy stadion Bristol Arena.

mgr inż. arch. Leszek Włochyński

Architekt, Graphisoft Certified BIM Manager. Koordynował wdrożenie BIM w firmie HOCHTIEF Polska. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy jako szkoleniowiec z zakresu technologii BIM i oprogramowania ARCHICAD, także jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej. W latach 2007-2012 pracował jako projektant w biurach architektonicznych wykorzystujących oprogramowanie BIM. Studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej PW na kierunku Budownictwo (2000-2005) i Wydziale Architektury PW na kierunku Architektura i Urbanistyka (2005-2013) – absolwent specjalności Architecture for Society of Knowledge na WAPW (2013) zorientowanej na kształtowanie środowiska cyfrowego i wykorzystanie technologii informacyjnych w architekturze. Propagator idei OPEN BIM, jeden z inicjatorów powołania oddziału buildingSmart w Polsce.