Charakterystyka modułów kształcenia

Program międzywydziałowych studiów podyplomowych adresowany jest do projektantów oraz osób pracujących w nadzorze – inżynierów (konstruktorów, instalatorów) oraz architektów. Celem zasadniczym będzie uzyskanie kompetencji na poziomie specjalisty „Inżynier BIM” bądź „Koordynator BIM” (w zależności od początkowych kompetencji słuchacza). W trakcie studiów podyplomowych iBIM, zarówno doświadczeni projektanci jak i osoby pracujące w wykonawstwie robót mogli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie obsługi kilku programów, zapoznać się z procesami BIM, uzyskać wiedzę w zakresie obsługi narzędzi koordynacji międzybranżowej i współpracy w systemie BIM w zespole projektowym.

Istotą technologii BIM jest zintegrowanie wszystkich informacji o projektowanym obiekcie w formie wirtualnego modelu 3D obejmującego wszystkie branże budowlane. Stworzenie dobrego modelu BIM 3D+ wymaga znacznie większego nakładu pracy na samym początku etapu projektowania, ale może być korzystne na kolejnych etapach budowy lub użytkowania obiektu.

Podstawą działań z pomocą narzędzi i procesów BIM jest parametryczny model 3D obiektu budowlanego, zapisany w pamięci operacyjnej komputera i dostępny z pomocą specjalistycznych programów edycyjnych lub przeglądarek. Dlatego każda osoba zamierzająca pracować w ramach BIM powinna nauczyć się budowania modeli 3D+. Modelowanie jak i pozyskiwanie informacji dołączonych do dużych modeli BIM 3D+ ułatwia umiejętność programowania wizualnego. Znajomość jednego programu modelowania i jednego systemu programowania – to minimum. Ale dobrze jest mieć chociażby minimalną wiedzę i doświadczenie z obsługą innej pary takich narzędzi.

Uczenie się narzędzi i procesów BIM jest podobne do nauki w szkole muzycznej, gdzie uczeń najpierw poznaje podstawy muzyki, zapis nutowy oraz uczy się przede wszystkim praktycznej gry na jednym lub dwóch instrumentach, a następnie, gdy jest odpowiednio zaawansowany uczy się gry w zespole lub orkiestrze. Podobnie ucząc się technologii BIM należy przejść drogę od nauki kilku programów, poprzez ćwiczenie współpracy w zespole projektowym, aby w końcu przejść do nauki koordynacji pracy projektantów różnych branż. Zatem uzyskanie korzyści ze stosowania BIM w codziennej praktyce projektowej lub wykonawczej wymaga dużego nakładu pracy indywidualnej, jak i zespołowej.